QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH Tên ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính Mã ngành, nghề: 5480209 Trình độ đào tạo: Trung cấp Hình thức đào tạo: (Chính quy) Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học)…

Xem thêm

Kế toán doanh nghiệp

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Mã ngành, nghề:                 5340302 Trình độ đào tạo:                Trung cấp Hình thức đào tạo:             Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5 năm…

Xem thêm

Quản lý và kinh doanh khách sạn

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH KHÁCH SẠN Mã ngành, nghề:                 5340130 Trình độ đào tạo:                Trung cấp Hình thức đào tạo:             Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ…

Xem thêm

Thư ký văn phòng

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH THƯ KÝ VĂN PHÒNG Mã ngành, nghề:                 5320308 Trình độ đào tạo:                Trung cấp Hình thức đào tạo:             Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp Trung học cơ sở: (2-2.5…

Xem thêm
xe-mai-linh

Bảo trì và sửa chữa ô tô

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH BẢO TRÌ VÀ SỮA CHỮA Ô TÔ Mã ngành, nghề:                      5520115 Trình độ đào tạo:                     Trung cấp chuyên nghiệp Hình thức đào tạo:                  Chính quy Đối tượng tuyển sinh & thời gian đào tạo: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương: (1 -1.5 năm học) Tốt nghiệp…

Xem thêm